• Powiat będziński,  Śląskie,  Wojkowice

    POIG.08.01.00-24-253/13-02 Interaktywna aplikacja do automatycznego tworzenia e-ramówki kanału telewizyjnego nadawanego w technologii IPTV w sieciach ISP. TVK. Smart TV. mobilnych oraz innych IP.

    POIG.08.01.00-24-253/13-02 Interaktywna aplikacja do automatycznego tworzenia e-ramówki kanału telewizyjnego nadawanego w technologii IPTV w sieciach ISP. TVK. Smart TV. mobilnych oraz innych IP. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-253/13-02 Tytuł projektu: Interaktywna aplikacja do automatycznego tworzenia e-ramówki kanału telewizyjnego nadawanego w technologii IPTV w sieciach ISP. TVK. Smart TV. mobilnych oraz innych IP. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat będziński Gmina: Wojkowice Wartość ogółem: 834250 Wydatki kwalifikowalne: 806250 Dofinansowanie: 564375 Dofinansowanie UE: 479718.75 Nazwa beneficjenta: ART’N’MEDIA FUJARSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA NIP beneficjenta: 6252445928 Kod pocztowy: 42-580 Miejscowość: Wojkowice Województwo: Śląskie Powiat: Powiat będziński Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-24-253/13-02 Interaktywna aplikacja do automatycznego tworzenia e-ramówki kanału telewizyjnego nadawanego w technologii IPTV w sieciach ISP. TVK. Smart TV. mobilnych oraz innych IP. została wyłączona