• Powiat pszczyński,  Śląskie,  Wisła Wielka

    POIG.06.01.00-24-083/10-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Bluebell

    POIG.06.01.00-24-083/10-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Bluebell Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-083/10-00 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Bluebell Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Bluebell Agnieszka Pietryja NIP beneficjenta: 6381496885 Kod pocztowy: 43-243 Miejscowość: Wisła Wielka Województwo: Śląskie Powiat: Powiat pszczyński Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-083/10-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Bluebell została wyłączona