• Lubuskie,  Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski,  Wawrów

    POIG.08.02.00-08-032/12-04 Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień.dostaw i gospodarki materiałowej.

    POIG.08.02.00-08-032/12-04 Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień.dostaw i gospodarki materiałowej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-08-032/12-04 Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień.dostaw i gospodarki materiałowej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat gorzowski Gmina: Santok Wartość ogółem: 388595.44 Wydatki kwalifikowalne: 388595.44 Dofinansowanie: 223157.26 Dofinansowanie UE: 189683.67 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „AEK” Andrzej Jan Kubzdyl NIP beneficjenta: 5990200923 Kod pocztowy: 66-400 Miejscowość: Wawrów Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-08-032/12-04 Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień.dostaw i gospodarki materiałowej. została wyłączona