• Mazowieckie,  Powiat m. Siedlce,  Siedlce

    POIG.06.01.00-14-004/13-04 Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę ATUT

    POIG.06.01.00-14-004/13-04 Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę ATUT Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-004/13-04 Tytuł projektu: Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę ATUT Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Siedlce Gmina: M. Siedlce Wartość ogółem: 432450 Wydatki kwalifikowalne: 432450 Dofinansowanie: 324962.5 Dofinansowanie UE: 276218.12 Nazwa beneficjenta: PRZEDSIEBIORSTWO KONFEKCYJNE „ATUT” J.H.J. GAŁEK SPÓŁKA JAWNA NIP beneficjenta: 8212059350 Kod pocztowy: 08-102 Miejscowość: SIEDLCE Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Siedlce Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-004/13-04 Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę ATUT została wyłączona