• Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa skr. poczt. nr 49

    POIG.08.01.00-14-456/11-06 Stworzenie innowacyjnej platformy CityInfo jako inteligentnego. wielozadaniowego narzędzia do planowania i rezerwacji turystyki miejskiej.

    POIG.08.01.00-14-456/11-06 Stworzenie innowacyjnej platformy CityInfo jako inteligentnego. wielozadaniowego narzędzia do planowania i rezerwacji turystyki miejskiej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-456/11-06 Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy CityInfo jako inteligentnego. wielozadaniowego narzędzia do planowania i rezerwacji turystyki miejskiej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 699950 Wydatki kwalifikowalne: 699950 Dofinansowanie: 489965 Dofinansowanie UE: 416470.25 Nazwa beneficjenta: CITY INFO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5252549484 Kod pocztowy: 00-901 Miejscowość: Warszawa skr. poczt. nr 49 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-14-456/11-06 Stworzenie innowacyjnej platformy CityInfo jako inteligentnego. wielozadaniowego narzędzia do planowania i rezerwacji turystyki miejskiej. została wyłączona