• Podkarpackie,  Powiat krośnieński,  Tylawa

    POIG.06.01.00-18-041/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy FBC Team Sp. z o.o. na lata 2013 – 2014

    POIG.06.01.00-18-041/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy FBC Team Sp. z o.o. na lata 2013 – 2014 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-041/12-03 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy FBC Team Sp. z o.o. na lata 2013 – 2014 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat jasielski Gmina: Nowy Żmigród Wartość ogółem: 416262 Wydatki kwalifikowalne: 412467 Dofinansowanie: 209983.5 Dofinansowanie UE: 178485.97 Nazwa beneficjenta: FBC Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6852324676 Kod pocztowy: 38-454 Miejscowość: Tylawa Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat krośnieński Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-18-041/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy FBC Team Sp. z o.o. na lata 2013 – 2014 została wyłączona