• Podlaskie,  Powiat białostocki,  Tykocin

    POIG.06.05.02-00-148/12-01 Promocja produktów z polskiej wołowiny pod markami Meat -land i Bos.

    POIG.06.05.02-00-148/12-01 Promocja produktów z polskiej wołowiny pod markami Meat -land i Bos. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-148/12-01 Tytuł projektu: Promocja produktów z polskiej wołowiny pod markami Meat -land i Bos. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 638335 Wydatki kwalifikowalne: 531500 Dofinansowanie: 398625 Dofinansowanie UE: 338831.25 Nazwa beneficjenta: Skłodowscy Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 9661755875 Kod pocztowy: 16-080 Miejscowość: Tykocin Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

    Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-148/12-01 Promocja produktów z polskiej wołowiny pod markami Meat -land i Bos. została wyłączona