• Dolnośląskie,  Powiat oleśnicki,  Twardogóra

  POIG.06.01.00-02-008/11-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Spółdzielnię Inwalidów SPAMEL

  POIG.06.01.00-02-008/11-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Spółdzielnię Inwalidów SPAMEL Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-008/11-01 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Spółdzielnię Inwalidów SPAMEL Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat oleśnicki Gmina: Twardogóra Wartość ogółem: 400000 Wydatki kwalifikowalne: 400000 Dofinansowanie: 200000 Dofinansowanie UE: 170000 Nazwa beneficjenta: Spółdzielnia Inwalidów SPAMEL NIP beneficjenta: 9110007746 Kod pocztowy: 56-416 Miejscowość: Twardogóra Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat oleśnicki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółdzielnia – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2011 Data utworzenia w…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-02-008/11-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Spółdzielnię Inwalidów SPAMEL została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat oleśnicki,  Twardogóra

  POIG.08.02.00-02-141/12-02 Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe między firmą PHU Piotr Sopoliński a jej partnerami

  POIG.08.02.00-02-141/12-02 Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe między firmą PHU Piotr Sopoliński a jej partnerami Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-141/12-02 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe między firmą PHU Piotr Sopoliński a jej partnerami Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat oleśnicki Gmina: Twardogóra Wartość ogółem: 671900 Wydatki kwalifikowalne: 636800 Dofinansowanie: 310300 Dofinansowanie UE: 263755 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Piotr Sopoliński NIP beneficjenta: 9111102760 Kod pocztowy: 56-416 Miejscowość: Twardogóra Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat oleśnicki Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-02-141/12-02 Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe między firmą PHU Piotr Sopoliński a jej partnerami została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat oleśnicki,  Twardogóra

  POIG.06.01.00-02-002/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Spółdzielni Inwalidów „Spamel” z Twardogóry

  POIG.06.01.00-02-002/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Spółdzielni Inwalidów „Spamel” z Twardogóry Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-002/10-00 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Spółdzielni Inwalidów „Spamel” z Twardogóry Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat oleśnicki Gmina: Twardogóra Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Spółdzielnia Inwalidów Spamel NIP beneficjenta: 9110007746 Kod pocztowy: 56-416 Miejscowość: Twardogóra Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat oleśnicki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółdzielnia – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-02-002/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Spółdzielni Inwalidów „Spamel” z Twardogóry została wyłączona