• Mazowieckie,  Powiat warszawski zachodni,  Truskaw

    POIG.08.01.00-14-262/09-08 Przygotowanie i wdrożenie internetowego systemu zarządzania parkingami rowerowymi e-bike

    POIG.08.01.00-14-262/09-08 Przygotowanie i wdrożenie internetowego systemu zarządzania parkingami rowerowymi e-bike Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-262/09-08 Tytuł projektu: Przygotowanie i wdrożenie internetowego systemu zarządzania parkingami rowerowymi e-bike Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 749580 Wydatki kwalifikowalne: 749580 Dofinansowanie: 637143 Dofinansowanie UE: 541571.55 Nazwa beneficjenta: Biometryczne Systemy Zabezpieczeń sp. z o.o. NIP beneficjenta: 7010155021 Kod pocztowy: 05-080 Miejscowość: Truskaw Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat warszawski zachodni Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-14-262/09-08 Przygotowanie i wdrożenie internetowego systemu zarządzania parkingami rowerowymi e-bike została wyłączona