• Powiat będziński,  Śląskie,  Toporowice

    POIG.06.01.00-24-100/11-01 Rozwój eksportu usług firmy POSH LADY

    POIG.06.01.00-24-100/11-01 Rozwój eksportu usług firmy POSH LADY Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-100/11-01 Tytuł projektu: Rozwój eksportu usług firmy POSH LADY Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Katowice Gmina: M. Katowice Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: THE POSH LADY SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA GRABKA DOROTA HAJDUK NIP beneficjenta: 9542638577 Kod pocztowy: 42-460 Miejscowość: Toporowice Województwo: Śląskie Powiat: Powiat będziński Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-100/11-01 Rozwój eksportu usług firmy POSH LADY została wyłączona