• Mazowieckie,  Powiat sochaczewski,  Teresin

    POIG.04.04.00-14-002/09-04 Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowej technologii produkcji kubków z tworzyw sztucznych

    POIG.04.04.00-14-002/09-04 Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowej technologii produkcji kubków z tworzyw sztucznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-14-002/09-04 Tytuł projektu: Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowej technologii produkcji kubków z tworzyw sztucznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sochaczewski Gmina: Teresin Wartość ogółem: 10814886.82 Wydatki kwalifikowalne: 8864661.32 Dofinansowanie: 3545864.53 Dofinansowanie UE: 3013984.85 Nazwa beneficjenta: Greiner Packaging Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 8371274842 Kod pocztowy: 96-515 Miejscowość: Teresin Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sochaczewski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną…

    Możliwość komentowania POIG.04.04.00-14-002/09-04 Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowej technologii produkcji kubków z tworzyw sztucznych została wyłączona