• Pomorskie,  Powiat tczewski,  Tczew. Rokitki

    POIG.06.05.02-00-021/13-00 Promocja prduktów Firmy „Vetrex-okna premium” na rynkach europejskich.

    POIG.06.05.02-00-021/13-00 Promocja prduktów Firmy „Vetrex-okna premium” na rynkach europejskich. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-021/13-00 Tytuł projektu: Promocja prduktów Firmy „Vetrex-okna premium” na rynkach europejskich. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 689732.58 Wydatki kwalifikowalne: 560758.2 Dofinansowanie: 420568.65 Dofinansowanie UE: 357483.35 Nazwa beneficjenta: Vetrex Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5931881525 Kod pocztowy: 83-110 Miejscowość: Tczew. Rokitki Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat tczewski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

    Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-021/13-00 Promocja prduktów Firmy „Vetrex-okna premium” na rynkach europejskich. została wyłączona