• Podlaskie,  Powiat białostocki,  Tatarowce

    POIG.06.01.00-20-001/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu De Novo Handel i Technika

    POIG.06.01.00-20-001/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu De Novo Handel i Technika Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-20-001/10-00 Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu De Novo Handel i Technika Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat m. Białystok Gmina: M. Białystok Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: „DE NOVO” HANDEL I TECHNIKA Waldemar Krajewski NIP beneficjenta: 5421385804 Kod pocztowy: 16-060 Miejscowość: Tatarowce Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-20-001/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu De Novo Handel i Technika została wyłączona