• Mazowieckie,  Powiat piaseczyński,  Tarczyn

    POIG.08.01.00-14-966/09-02 Stworzenie oprogramowania typu Software as a Service udostępniającego użytkownikom zdalny dostęp do systemu zarządzania salonami kosmetycznymi Beauty Manager.

    POIG.08.01.00-14-966/09-02 Stworzenie oprogramowania typu Software as a Service udostępniającego użytkownikom zdalny dostęp do systemu zarządzania salonami kosmetycznymi Beauty Manager. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-966/09-02 Tytuł projektu: Stworzenie oprogramowania typu Software as a Service udostępniającego użytkownikom zdalny dostęp do systemu zarządzania salonami kosmetycznymi Beauty Manager. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 798200 Wydatki kwalifikowalne: 798200 Dofinansowanie: 678470 Dofinansowanie UE: 576699.5 Nazwa beneficjenta: Daniel Arak Consulting Services NIP beneficjenta: 7971784284 Kod pocztowy: 05-555 Miejscowość: Tarczyn Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-14-966/09-02 Stworzenie oprogramowania typu Software as a Service udostępniającego użytkownikom zdalny dostęp do systemu zarządzania salonami kosmetycznymi Beauty Manager. została wyłączona