• Mazowieckie,  Powiat lipski / Powiat szydłowiecki,  Szydłowiec

  POIG.08.03.00-14-007/12-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim

  POIG.08.03.00-14-007/12-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-007/12-03 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat szydłowiecki Gmina: Szydłowiec Wartość ogółem: 705350 Wydatki kwalifikowalne: 704718.52 Dofinansowanie: 704718.52 Dofinansowanie UE: 599010.74 Nazwa beneficjenta: Powiat Szydłowiecki NIP beneficjenta: 7991963340 Kod pocztowy: 26-500 Miejscowość: Szydłowiec Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat lipski / Powiat szydłowiecki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/8/2015 Data…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-14-007/12-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat lipski / Powiat szydłowiecki,  Szydłowiec

  POIG.08.03.00-14-129/10-03 Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu

  POIG.08.03.00-14-129/10-03 Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-129/10-03 Tytuł projektu: Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat szydłowiecki Gmina: Szydłowiec Wartość ogółem: 2033120 Wydatki kwalifikowalne: 2033120 Dofinansowanie: 2033120 Dofinansowanie UE: 1728152 Nazwa beneficjenta: Gmina Szydłowiec NIP beneficjenta: 7991372685 Kod pocztowy: 26-500 Miejscowość: Szydłowiec Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat lipski / Powiat szydłowiecki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-14-129/10-03 Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu została wyłączona