• Dolnośląskie,  Powiat kłodzki,  Szczytna

  POIG.08.03.00-02-024/08-07 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Szczytna”

  POIG.08.03.00-02-024/08-07 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Szczytna” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-02-024/08-07 Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Szczytna” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat kłodzki Gmina: Szczytna Wartość ogółem: 578400 Wydatki kwalifikowalne: 568800 Dofinansowanie: 568800 Dofinansowanie UE: 483480 Nazwa beneficjenta: Gmina Szczytna NIP beneficjenta: 8831678051 Kod pocztowy: 57-330 Miejscowość: Szczytna Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat kłodzki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2013…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-02-024/08-07 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Szczytna” została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat kłodzki,  Szczytna

  POIG.06.01.00-02-061/11-01 Eksport produktów meblowych firmy UNIFORMA

  POIG.06.01.00-02-061/11-01 Eksport produktów meblowych firmy UNIFORMA Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-061/11-01 Tytuł projektu: Eksport produktów meblowych firmy UNIFORMA Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat kłodzki Gmina: Szczytna Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Uniforma Janusz Tumiłowicz NIP beneficjenta: 8831738221 Kod pocztowy: 57-330 Miejscowość: Szczytna Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat kłodzki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2011 Data utworzenia w KSI SIMIK…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-02-061/11-01 Eksport produktów meblowych firmy UNIFORMA została wyłączona