• Mazowieckie,  Powiat nowodworski,  Szczypiorno

    POIG.08.01.00-14-976/09-02 Stworzenie innowacyjnego vortalu oferującego e-usługę oceny i zindywidualizowanych treningów procesów poznawczych.

    POIG.08.01.00-14-976/09-02 Stworzenie innowacyjnego vortalu oferującego e-usługę oceny i zindywidualizowanych treningów procesów poznawczych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-976/09-02 Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego vortalu oferującego e-usługę oceny i zindywidualizowanych treningów procesów poznawczych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 938500 Wydatki kwalifikowalne: 938500 Dofinansowanie: 797725 Dofinansowanie UE: 678066.25 Nazwa beneficjenta: PROMENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 5311664957 Kod pocztowy: 05-180 Miejscowość: Szczypiorno Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat nowodworski Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-14-976/09-02 Stworzenie innowacyjnego vortalu oferującego e-usługę oceny i zindywidualizowanych treningów procesów poznawczych. została wyłączona