• Powiat goleniowski / Powiat m. Szczecin,  Szczecin,  Zachodniopomorskie

    POIG.08.01.00-32-109/08-02 Budowa modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP. dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu.

    POIG.08.01.00-32-109/08-02 Budowa modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP. dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-32-109/08-02 Tytuł projektu: Budowa modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP. dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat policki Gmina: Dobra (Szczecińska) Wartość ogółem: 1525000 Wydatki kwalifikowalne: 1000000 Dofinansowanie: 666000 Dofinansowanie UE: 566100 Nazwa beneficjenta: OCPL SYSYTEMS MICHAŁ SOBOTKIEWICZ NIP beneficjenta: 9552217788 Kod pocztowy: 70-895 Miejscowość: Szczecin Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat goleniowski / Powiat m. Szczecin Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-32-109/08-02 Budowa modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP. dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu. została wyłączona