• Dolnośląskie,  Powiat wałbrzyski,  Szczawno - Zdrój

    POIG.03.01.00-00-025/10-05 Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park

    POIG.03.01.00-00-025/10-05 Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-025/10-05 Tytuł projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 8010426.1 Wydatki kwalifikowalne: 6015800 Dofinansowanie: 6015800 Dofinansowanie UE: 5113430 Nazwa beneficjenta: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. NIP beneficjenta: 8860003433 Kod pocztowy: 58-310 Miejscowość: Szczawno – Zdrój Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

    Możliwość komentowania POIG.03.01.00-00-025/10-05 Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park została wyłączona