• Powiat rybnicki,  Śląskie,  Świerklany

    POIG.06.01.00-24-164/10-01 Plan rozwoju eksportu firmy HUGART wstępem do trwałej obecności firmy w Europie i Ameryce.

    POIG.06.01.00-24-164/10-01 Plan rozwoju eksportu firmy HUGART wstępem do trwałej obecności firmy w Europie i Ameryce. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-164/10-01 Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu firmy HUGART wstępem do trwałej obecności firmy w Europie i Ameryce. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat rybnicki Gmina: Świerklany Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: HUGART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6422166335 Kod pocztowy: 44-266 Miejscowość: Świerklany Województwo: Śląskie Powiat: Powiat rybnicki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-164/10-01 Plan rozwoju eksportu firmy HUGART wstępem do trwałej obecności firmy w Europie i Ameryce. została wyłączona