• Powiat świdwiński,  Świdwin,  Zachodniopomorskie

    POIG.06.05.02-00-036/11-00 Udział w Wystawie Narodowej POLAND EXPO 2011 Uzbekistan jako wystawca

    POIG.06.05.02-00-036/11-00 Udział w Wystawie Narodowej POLAND EXPO 2011 Uzbekistan jako wystawca Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-036/11-00 Tytuł projektu: Udział w Wystawie Narodowej POLAND EXPO 2011 Uzbekistan jako wystawca Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 24354 Wydatki kwalifikowalne: 19800 Dofinansowanie: 9900 Dofinansowanie UE: 8415 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe fleisch mannschaft Polska Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6721005723 Kod pocztowy: 78-300 Miejscowość: Świdwin Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat świdwiński Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

    Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-036/11-00 Udział w Wystawie Narodowej POLAND EXPO 2011 Uzbekistan jako wystawca została wyłączona