• Powiat pszczyński,  Śląskie,  Studzienice

    POIG.04.03.00-00-707/11-01 Wdrożenie nowej technologii produkcji rur strukturalnych z tworzyw termoplastycznych

    POIG.04.03.00-00-707/11-01 Wdrożenie nowej technologii produkcji rur strukturalnych z tworzyw termoplastycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-707/11-01 Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji rur strukturalnych z tworzyw termoplastycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat pszczyński Gmina: Pszczyna Wartość ogółem: 2103063.04 Wydatki kwalifikowalne: 2000000 Dofinansowanie: 1000000 Dofinansowanie UE: 850000 Nazwa beneficjenta: „SZAGRU” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6381611139 Kod pocztowy: 43-215 Miejscowość: Studzienice Województwo: Śląskie Powiat: Powiat pszczyński Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo…

    Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-707/11-01 Wdrożenie nowej technologii produkcji rur strukturalnych z tworzyw termoplastycznych została wyłączona