• Powiat choszczeński,  Stradzewo,  Zachodniopomorskie

    POIG.06.01.00-32-023/09-02 Przygotowanie planu rozwoju eksportu drogą do zdobycia nowych rynków zbytu.

    POIG.06.01.00-32-023/09-02 Przygotowanie planu rozwoju eksportu drogą do zdobycia nowych rynków zbytu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-023/09-02 Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu drogą do zdobycia nowych rynków zbytu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat choszczeński Gmina: Choszczno Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: HTR Wojciech Kseniak Spółka komandytowa NIP beneficjenta: 5941586213 Kod pocztowy: 73-200 Miejscowość: Stradzewo Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat choszczeński Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-32-023/09-02 Przygotowanie planu rozwoju eksportu drogą do zdobycia nowych rynków zbytu. została wyłączona