• Łódzkie,  Powiat sieradzki,  Stawiszcze

  POIG.05.04.01-10-014/13-02 Wystąpienie o ochronę własności przemysłowej poprzez złożenie wniosku w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczącej opracowanego wynalazku.

  POIG.05.04.01-10-014/13-02 Wystąpienie o ochronę własności przemysłowej poprzez złożenie wniosku w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczącej opracowanego wynalazku. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-014/13-02 Tytuł projektu: Wystąpienie o ochronę własności przemysłowej poprzez złożenie wniosku w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczącej opracowanego wynalazku. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.04.00 Poddziałanie: POIG.05.04.01 Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat sieradzki Gmina: Sieradz Wartość ogółem: 85112.11 Wydatki kwalifikowalne: 69196.84 Dofinansowanie: 41518.1 Dofinansowanie UE: 35290.38 Nazwa beneficjenta: KOWALEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 8291597773 Kod pocztowy: 98-200 Miejscowość: Stawiszcze Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat sieradzki Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością…

  Możliwość komentowania POIG.05.04.01-10-014/13-02 Wystąpienie o ochronę własności przemysłowej poprzez złożenie wniosku w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczącej opracowanego wynalazku. została wyłączona
 • Łódzkie,  Powiat sieradzki,  Stawiszcze

  POIG.05.04.01-10-012/13-02 Wystąpienie o ochronę własności przemysłowej poprzez złożenie wniosku w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczącej opracowanego wynalazku.

  POIG.05.04.01-10-012/13-02 Wystąpienie o ochronę własności przemysłowej poprzez złożenie wniosku w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczącej opracowanego wynalazku. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-012/13-02 Tytuł projektu: Wystąpienie o ochronę własności przemysłowej poprzez złożenie wniosku w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczącej opracowanego wynalazku. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.04.00 Poddziałanie: POIG.05.04.01 Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat sieradzki Gmina: Sieradz Wartość ogółem: 85112.11 Wydatki kwalifikowalne: 69196.84 Dofinansowanie: 41518.1 Dofinansowanie UE: 35290.38 Nazwa beneficjenta: KOWALEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 8291597773 Kod pocztowy: 98-200 Miejscowość: Stawiszcze Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat sieradzki Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością…

  Możliwość komentowania POIG.05.04.01-10-012/13-02 Wystąpienie o ochronę własności przemysłowej poprzez złożenie wniosku w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczącej opracowanego wynalazku. została wyłączona