• Pomorskie,  Powiat starogardzki,  Starograd Gdański

    POIG.06.02.02-00-095/11-03 Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla terenów inwestycyjnych w Starogardzie Gdańskiem

    POIG.06.02.02-00-095/11-03 Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla terenów inwestycyjnych w Starogardzie Gdańskiem Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-095/11-03 Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla terenów inwestycyjnych w Starogardzie Gdańskiem Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.02.00 Poddziałanie: POIG.06.02.02 Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat starogardzki Gmina: Wartość ogółem: 159900 Wydatki kwalifikowalne: 91610.4 Dofinansowanie: 77868.84 Dofinansowanie UE: 77868.84 Nazwa beneficjenta: Powiat Starogardzki NIP beneficjenta: 5922057838 Kod pocztowy: 83-200 Miejscowość: Starograd Gdański Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat starogardzki Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2015 Data utworzenia w…

    Możliwość komentowania POIG.06.02.02-00-095/11-03 Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla terenów inwestycyjnych w Starogardzie Gdańskiem została wyłączona