• Mazowieckie,  Powiat m. Siedlce / Powiat siedlecki,  Stare Opole

    POIG.06.01.00-14-185/12-01 Zwiększenie konkurencyjności Global Center na rynkach zagranicznych

    POIG.06.01.00-14-185/12-01 Zwiększenie konkurencyjności Global Center na rynkach zagranicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-185/12-01 Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności Global Center na rynkach zagranicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat siedlecki Gmina: Siedlce Wartość ogółem: 351169.8 Wydatki kwalifikowalne: 351169.8 Dofinansowanie: 179334.9 Dofinansowanie UE: 152434.66 Nazwa beneficjenta: Karol Jastrzębski – GLOBAL CENTER NIP beneficjenta: 8211658901 Kod pocztowy: 08-103 Miejscowość: Stare Opole Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Siedlce / Powiat siedlecki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-185/12-01 Zwiększenie konkurencyjności Global Center na rynkach zagranicznych została wyłączona