• Powiat olsztyński,  Spręcowo,  Warmińsko-mazurskie

    POIG.08.02.00-04-065/12-01 Stworzenie systemu B2B integrującego działania logistyczne. finansowe i organizacyjne w celu realizacji umów wykonawczych z partnerami.

    POIG.08.02.00-04-065/12-01 Stworzenie systemu B2B integrującego działania logistyczne. finansowe i organizacyjne w celu realizacji umów wykonawczych z partnerami. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-065/12-01 Tytuł projektu: Stworzenie systemu B2B integrującego działania logistyczne. finansowe i organizacyjne w celu realizacji umów wykonawczych z partnerami. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat inowrocławski Gmina: Inowrocław Wartość ogółem: 865000 Wydatki kwalifikowalne: 865000 Dofinansowanie: 605500 Dofinansowanie UE: 514675 Nazwa beneficjenta: Olserwis s.c. Paweł Tkaczyk. Andrzej Butkiewicz NIP beneficjenta: 7393733363 Kod pocztowy: 11-001 Miejscowość: Spręcowo Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat olsztyński Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka cywilna…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-04-065/12-01 Stworzenie systemu B2B integrującego działania logistyczne. finansowe i organizacyjne w celu realizacji umów wykonawczych z partnerami. została wyłączona