• Mazowieckie,  Powiat płoński,  SOCHOCIN

    POIG.06.01.00-14-193/09-02 Plan Rozwoju Eksportu dla Wielobranżowego Zakładu Wytwórczo Handlowego Exfolmo

    POIG.06.01.00-14-193/09-02 Plan Rozwoju Eksportu dla Wielobranżowego Zakładu Wytwórczo Handlowego Exfolmo Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-193/09-02 Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla Wielobranżowego Zakładu Wytwórczo Handlowego Exfolmo Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat płoński Gmina: Sochocin Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: EXFOLMO Wielobranżowy Zakład Wytwórczo Handlowy Maria Olesińska NIP beneficjenta: 5340208475 Kod pocztowy: 09-110 Miejscowość: SOCHOCIN Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat płoński Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-193/09-02 Plan Rozwoju Eksportu dla Wielobranżowego Zakładu Wytwórczo Handlowego Exfolmo została wyłączona