• Pomorskie,  Powiat wejherowski,  Słuszewo

    POIG.06.05.02-00-051/12-02 Rozwój działalności eksportowej firmy Arti-Ambra Janusz Darowski

    POIG.06.05.02-00-051/12-02 Rozwój działalności eksportowej firmy Arti-Ambra Janusz Darowski Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-051/12-02 Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy Arti-Ambra Janusz Darowski Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat wejherowski Gmina: Gniewino Wartość ogółem: 277932.52 Wydatki kwalifikowalne: 246760.81 Dofinansowanie: 185070.6 Dofinansowanie UE: 157310.01 Nazwa beneficjenta: ARTI-AMBRA Janusz Darowski NIP beneficjenta: 5860159429 Kod pocztowy: 84-252 Miejscowość: Słuszewo Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat wejherowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2014…

    Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-051/12-02 Rozwój działalności eksportowej firmy Arti-Ambra Janusz Darowski została wyłączona