• Małopolskie,  Powiat krakowski,  Słomnikach

    POIG.06.01.00-12-013/11-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa OCENTO Sp. z o.o.

    POIG.06.01.00-12-013/11-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa OCENTO Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-013/11-01 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa OCENTO Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat krakowski Gmina: Słomniki Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: ALNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6793018681 Kod pocztowy: 32-090 Miejscowość: Słomnikach Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat krakowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-12-013/11-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa OCENTO Sp. z o.o. została wyłączona