• Powiat będziński,  Śląskie,  Sławków

  POIG.08.03.00-24-054/10-03 Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

  POIG.08.03.00-24-054/10-03 Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-24-054/10-03 Tytuł projektu: Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat będziński Gmina: Sławków Wartość ogółem: 1209566.44 Wydatki kwalifikowalne: 1209566.44 Dofinansowanie: 1209566.44 Dofinansowanie UE: 1028131.47 Nazwa beneficjenta: Miasto Sławków NIP beneficjenta: 6292093878 Kod pocztowy: 41-260 Miejscowość: Sławków Województwo: Śląskie Powiat: Powiat będziński Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-24-054/10-03 Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu została wyłączona
 • Powiat będziński,  Śląskie,  Sławków

  POIG.06.05.02-00-445/13-00 Wdrożenie strategii rozwoju eksportu i wzrost konkurenycjności na rynku międzynarodowym

  POIG.06.05.02-00-445/13-00 Wdrożenie strategii rozwoju eksportu i wzrost konkurenycjności na rynku międzynarodowym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-445/13-00 Tytuł projektu: Wdrożenie strategii rozwoju eksportu i wzrost konkurenycjności na rynku międzynarodowym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 344461.5 Wydatki kwalifikowalne: 280050 Dofinansowanie: 210037.5 Dofinansowanie UE: 178531.87 Nazwa beneficjenta: WEBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6250007992 Kod pocztowy: 41-260 Miejscowość: Sławków Województwo: Śląskie Powiat: Powiat będziński Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

  Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-445/13-00 Wdrożenie strategii rozwoju eksportu i wzrost konkurenycjności na rynku międzynarodowym została wyłączona
 • Powiat będziński,  Śląskie,  Sławków

  POIG.06.01.00-24-062/13-02 Rozwój firmy MAXTOP poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

  POIG.06.01.00-24-062/13-02 Rozwój firmy MAXTOP poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-062/13-02 Tytuł projektu: Rozwój firmy MAXTOP poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat będziński Gmina: Sławków Wartość ogółem: 570084.01 Wydatki kwalifikowalne: 545833.33 Dofinansowanie: 410000 Dofinansowanie UE: 348500 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Maxtop” A. Malasiewicz. J. Maleta. R. Maleta Spółka Jawna NIP beneficjenta: 6290006444 Kod pocztowy: 41-260 Miejscowość: SŁAWKÓW Województwo: Śląskie Powiat: Powiat będziński Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-062/13-02 Rozwój firmy MAXTOP poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu. została wyłączona
 • Powiat będziński,  Śląskie,  Sławków

  POIG.08.03.00-24-180/12-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków

  POIG.08.03.00-24-180/12-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-24-180/12-01 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat będziński Gmina: Sławków Wartość ogółem: 1566963.66 Wydatki kwalifikowalne: 1551984.32 Dofinansowanie: 1551984.32 Dofinansowanie UE: 1319186.67 Nazwa beneficjenta: Gmina Sławków NIP beneficjenta: 6252445199 Kod pocztowy: 41-260 Miejscowość: Sławków Województwo: Śląskie Powiat: Powiat będziński Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2015 Data utworzenia w KSI…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-24-180/12-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków została wyłączona
 • Powiat będziński,  Śląskie,  Sławków

  POIG.04.06.00-10-028/12-05 Budowa zakładu produkcyjnego umożliwiającego wytwarzanie innowacyjnego spoiwa do tworzenia przegród przeciwfiltracyjnych.

  POIG.04.06.00-10-028/12-05 Budowa zakładu produkcyjnego umożliwiającego wytwarzanie innowacyjnego spoiwa do tworzenia przegród przeciwfiltracyjnych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-10-028/12-05 Tytuł projektu: Budowa zakładu produkcyjnego umożliwiającego wytwarzanie innowacyjnego spoiwa do tworzenia przegród przeciwfiltracyjnych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.06.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat częstochowski Gmina: Koniecpol Wartość ogółem: 5237491.69 Wydatki kwalifikowalne: 4258123.32 Dofinansowanie: 2129061.66 Dofinansowanie UE: 1809702.41 Nazwa beneficjenta: PRGW G.Janik R.Kuś sp. jawna NIP beneficjenta: 6290007550 Kod pocztowy: 41-260 Miejscowość: Sławków Województwo: Śląskie Powiat: Powiat będziński Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka jawna –…

  Możliwość komentowania POIG.04.06.00-10-028/12-05 Budowa zakładu produkcyjnego umożliwiającego wytwarzanie innowacyjnego spoiwa do tworzenia przegród przeciwfiltracyjnych. została wyłączona
 • Powiat będziński,  Śląskie,  Sławków

  POIG.08.04.00-12-007/13-02 Rozbudowa sieci Internetu światłowodowego FTTH Spi-Net

  POIG.08.04.00-12-007/13-02 Rozbudowa sieci Internetu światłowodowego FTTH Spi-Net Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-12-007/13-02 Tytuł projektu: Rozbudowa sieci Internetu światłowodowego FTTH Spi-Net Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat olkuski Gmina: Bolesław Wartość ogółem: 1260125.78 Wydatki kwalifikowalne: 1024492.51 Dofinansowanie: 717144.75 Dofinansowanie UE: 609573.04 Nazwa beneficjenta: Spi-Net Norbert Nowicki NIP beneficjenta: 6492084246 Kod pocztowy: 41-260 Miejscowość: Sławków Województwo: Śląskie Powiat: Powiat będziński Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-12-007/13-02 Rozbudowa sieci Internetu światłowodowego FTTH Spi-Net została wyłączona