• Mazowieckie,  Powiat przysuski,  Skrzyńsko

  POIG.06.05.02-00-195/12-03 Wzrost konkurencyjności produktów firmy ZPC PRZYSUCHA SA na rynkach zagranicznych

  POIG.06.05.02-00-195/12-03 Wzrost konkurencyjności produktów firmy ZPC PRZYSUCHA SA na rynkach zagranicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-195/12-03 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności produktów firmy ZPC PRZYSUCHA SA na rynkach zagranicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 1109525.44 Wydatki kwalifikowalne: 896393.2 Dofinansowanie: 672294.9 Dofinansowanie UE: 571450.66 Nazwa beneficjenta: Klinkier Przysucha S.A. NIP beneficjenta: 7990003922 Kod pocztowy: 26-400 Miejscowość: Skrzyńsko Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat przysuski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-195/12-03 Wzrost konkurencyjności produktów firmy ZPC PRZYSUCHA SA na rynkach zagranicznych została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat przysuski,  Skrzyńsko

  POIG.04.01.00-14-169/09-07 Opracowanie/wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu elewacji i ogrodzeń klinkierowych

  POIG.04.01.00-14-169/09-07 Opracowanie/wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu elewacji i ogrodzeń klinkierowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-14-169/09-07 Tytuł projektu: Opracowanie/wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu elewacji i ogrodzeń klinkierowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat przysuski Gmina: Przysucha Wartość ogółem: 57474200 Wydatki kwalifikowalne: 40000000 Dofinansowanie: 20000000 Dofinansowanie UE: 17000000 Nazwa beneficjenta: Klinkier Przysucha Spółka Akcyjna NIP beneficjenta: 7990003922 Kod pocztowy: 26-400 Miejscowość: Skrzyńsko Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat przysuski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-14-169/09-07 Opracowanie/wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu elewacji i ogrodzeń klinkierowych została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat przysuski,  Skrzyńsko

  POIG.06.05.02-00-331/13-01 Wzrost konkurenycjności produktów firmy ZPC PRZYSUCHA SA na rynku tureckim

  POIG.06.05.02-00-331/13-01 Wzrost konkurenycjności produktów firmy ZPC PRZYSUCHA SA na rynku tureckim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-331/13-01 Tytuł projektu: Wzrost konkurenycjności produktów firmy ZPC PRZYSUCHA SA na rynku tureckim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 83642.46 Wydatki kwalifikowalne: 68002 Dofinansowanie: 51001.5 Dofinansowanie UE: 43351.27 Nazwa beneficjenta: Klinkier Przysucha Spółka Akcyjna NIP beneficjenta: 7990003922 Kod pocztowy: 26-400 Miejscowość: Skrzyńsko Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat przysuski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania…

  Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-331/13-01 Wzrost konkurenycjności produktów firmy ZPC PRZYSUCHA SA na rynku tureckim została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat przysuski,  Skrzyńsko

  POIG.01.04.00-14-169/09-07 Opracowanie/wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu elewacji i ogrodzeń klinkierowych

  POIG.01.04.00-14-169/09-07 Opracowanie/wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu elewacji i ogrodzeń klinkierowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-169/09-07 Tytuł projektu: Opracowanie/wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu elewacji i ogrodzeń klinkierowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat przysuski Gmina: Przysucha Wartość ogółem: 471106 Wydatki kwalifikowalne: 404600 Dofinansowanie: 141610 Dofinansowanie UE: 120368.5 Nazwa beneficjenta: Klinkier Przysucha Spółka Akcyjna NIP beneficjenta: 7990003922 Kod pocztowy: 26-400 Miejscowość: Skrzyńsko Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat przysuski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-14-169/09-07 Opracowanie/wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu elewacji i ogrodzeń klinkierowych została wyłączona