• Powiat wągrowiecki,  Skoki,  Wielkopolskie

    POIG.08.01.00-30-427/09-01 Stworzenie internetowego serwisu automatycznego doboru diet wraz z portalem społecznościowym Web 2.0.

    POIG.08.01.00-30-427/09-01 Stworzenie internetowego serwisu automatycznego doboru diet wraz z portalem społecznościowym Web 2.0. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-427/09-01 Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu automatycznego doboru diet wraz z portalem społecznościowym Web 2.0. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat wągrowiecki Gmina: Skoki Wartość ogółem: 72500 Wydatki kwalifikowalne: 66500 Dofinansowanie: 56525 Dofinansowanie UE: 48046.25 Nazwa beneficjenta: People Photo Gallery Hubert Sobalak NIP beneficjenta: 7661815464 Kod pocztowy: 62-085 Miejscowość: Skoki Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat wągrowiecki Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-30-427/09-01 Stworzenie internetowego serwisu automatycznego doboru diet wraz z portalem społecznościowym Web 2.0. została wyłączona