• Powiat cieszyński,  Skoczów,  Śląskie

    POIG.06.01.00-24-101/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę DREWMAR JACEK PRZYBYLSKI

    POIG.06.01.00-24-101/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę DREWMAR JACEK PRZYBYLSKI Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-101/13-03 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę DREWMAR JACEK PRZYBYLSKI Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat cieszyński Gmina: Skoczów Wartość ogółem: 378280 Wydatki kwalifikowalne: 378280 Dofinansowanie: 284335 Dofinansowanie UE: 241684.75 Nazwa beneficjenta: DREWMAR Jacek Przybylski NIP beneficjenta: 5481000593 Kod pocztowy: 43-430 Miejscowość: Skoczów Województwo: Śląskie Powiat: Powiat cieszyński Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-101/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę DREWMAR JACEK PRZYBYLSKI została wyłączona