• Łódzkie,  Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki,  Skierniewice

  POIG.01.03.01-10-114/08-07 Nowa technologia wyprowadzania materiałów wyjściowych hodowli mieszańców F1 marchwi.

  POIG.01.03.01-10-114/08-07 Nowa technologia wyprowadzania materiałów wyjściowych hodowli mieszańców F1 marchwi. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-10-114/08-07 Tytuł projektu: Nowa technologia wyprowadzania materiałów wyjściowych hodowli mieszańców F1 marchwi. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Skierniewice Gmina: M. Skierniewice Wartość ogółem: 2124059.76 Wydatki kwalifikowalne: 1935000 Dofinansowanie: 1935000 Dofinansowanie UE: 1644750 Nazwa beneficjenta: Instytut Ogrodnictwa NIP beneficjenta: 8361848508 Kod pocztowy: 96-100 Miejscowość: Skierniewice Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: jednostka naukowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2013 Data…

  Możliwość komentowania POIG.01.03.01-10-114/08-07 Nowa technologia wyprowadzania materiałów wyjściowych hodowli mieszańców F1 marchwi. została wyłączona
 • Łódzkie,  Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki,  Skierniewice

  POIG.04.03.00-00-993/11-06 Wdrożenie przez firmę TOPSIL Global nowej technologii przetwórstwa silikonów w warunkach wysokiej czystości

  POIG.04.03.00-00-993/11-06 Wdrożenie przez firmę TOPSIL Global nowej technologii przetwórstwa silikonów w warunkach wysokiej czystości Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-993/11-06 Tytuł projektu: Wdrożenie przez firmę TOPSIL Global nowej technologii przetwórstwa silikonów w warunkach wysokiej czystości Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat skierniewicki Gmina: Skierniewice Wartość ogółem: 5831343.32 Wydatki kwalifikowalne: 5642560 Dofinansowanie: 3385536 Dofinansowanie UE: 2877705.6 Nazwa beneficjenta: „Topsil Global Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa NIP beneficjenta: 8361856206 Kod pocztowy: 96-100 Miejscowość: Skierniewice Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie.…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-993/11-06 Wdrożenie przez firmę TOPSIL Global nowej technologii przetwórstwa silikonów w warunkach wysokiej czystości została wyłączona
 • Łódzkie,  Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki,  Skierniewice

  POIG.08.02.00-10-085/13-02 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami.

  POIG.08.02.00-10-085/13-02 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-085/13-02 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Skierniewice Gmina: M. Skierniewice Wartość ogółem: 297000 Wydatki kwalifikowalne: 297000 Dofinansowanie: 203475 Dofinansowanie UE: 172953.75 Nazwa beneficjenta: COPY SERWIS MARIUSZ CIUCIAS NIP beneficjenta: 8361705335 Kod pocztowy: 96-100 Miejscowość: Skierniewice Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-10-085/13-02 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami. została wyłączona
 • Łódzkie,  Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki,  Skierniewice

  POIG.01.03.02-00-033/12-03 OCHRONA PRAWNA ODMIAN ROŚLIN SADOWNICZYCH HODOWLI INSTYTUTU OGRODNICTWA W SKIERNIEWICACH

  POIG.01.03.02-00-033/12-03 OCHRONA PRAWNA ODMIAN ROŚLIN SADOWNICZYCH HODOWLI INSTYTUTU OGRODNICTWA W SKIERNIEWICACH Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-033/12-03 Tytuł projektu: OCHRONA PRAWNA ODMIAN ROŚLIN SADOWNICZYCH HODOWLI INSTYTUTU OGRODNICTWA W SKIERNIEWICACH Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 849062 Wydatki kwalifikowalne: 791400 Dofinansowanie: 791400 Dofinansowanie UE: 672690 Nazwa beneficjenta: Instytut Ogrodnictwa NIP beneficjenta: 8361848508 Kod pocztowy: 96-100 Miejscowość: Skierniewice Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: jednostka naukowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2015 Data utworzenia w…

  Możliwość komentowania POIG.01.03.02-00-033/12-03 OCHRONA PRAWNA ODMIAN ROŚLIN SADOWNICZYCH HODOWLI INSTYTUTU OGRODNICTWA W SKIERNIEWICACH została wyłączona
 • Łódzkie,  Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki,  Skierniewice

  POIG.06.01.00-10-041/09-01 Rozwój działalności geodezyjnej poprzez pozyskanie Planu rozwoju eksportu.

  POIG.06.01.00-10-041/09-01 Rozwój działalności geodezyjnej poprzez pozyskanie Planu rozwoju eksportu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-041/09-01 Tytuł projektu: Rozwój działalności geodezyjnej poprzez pozyskanie Planu rozwoju eksportu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Skierniewice Gmina: M. Skierniewice Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: PRACOWNIA GEODEZYJNA DELTA ADRIAN CICHOŃ NIP beneficjenta: 8361029710 Kod pocztowy: 96-100 Miejscowość: Skierniewice Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-10-041/09-01 Rozwój działalności geodezyjnej poprzez pozyskanie Planu rozwoju eksportu. została wyłączona
 • Łódzkie,  Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki,  Skierniewice

  POIG.08.02.00-10-020/14-01 Wdrożenie systemu B2B usprawniającego realizację projektów informatycznych we współpracy z partnerami podwykonawcami

  POIG.08.02.00-10-020/14-01 Wdrożenie systemu B2B usprawniającego realizację projektów informatycznych we współpracy z partnerami podwykonawcami Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-020/14-01 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B usprawniającego realizację projektów informatycznych we współpracy z partnerami podwykonawcami Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 150525 Wydatki kwalifikowalne: 146100 Dofinansowanie: 73050 Dofinansowanie UE: 62092.5 Nazwa beneficjenta: RHS Rafał Michalak NIP beneficjenta: 8361754747 Kod pocztowy: 96-100 Miejscowość: Skierniewice Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-10-020/14-01 Wdrożenie systemu B2B usprawniającego realizację projektów informatycznych we współpracy z partnerami podwykonawcami została wyłączona
 • Łódzkie,  Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki,  Skierniewice

  POIG.08.04.00-10-385/12-01 Światłowód w domu – budowa sieci nowej generacji w gminach powiatów skierniewickiego i łowickiego.

  POIG.08.04.00-10-385/12-01 Światłowód w domu – budowa sieci nowej generacji w gminach powiatów skierniewickiego i łowickiego. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-10-385/12-01 Tytuł projektu: Światłowód w domu – budowa sieci nowej generacji w gminach powiatów skierniewickiego i łowickiego. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat skierniewicki Gmina: Skierniewice Wartość ogółem: 312397.5 Wydatki kwalifikowalne: 211948.58 Dofinansowanie: 148364.01 Dofinansowanie UE: 126109.4 Nazwa beneficjenta: Timplus s.c. Bogusław Dudek Radosław Walentowski NIP beneficjenta: 8361738033 Kod pocztowy: 96-100 Miejscowość: Skierniewice Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-10-385/12-01 Światłowód w domu – budowa sieci nowej generacji w gminach powiatów skierniewickiego i łowickiego. została wyłączona
 • Łódzkie,  Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki,  Skierniewice

  POIG.01.03.01-10-109/08-13 Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych;.

  POIG.01.03.01-10-109/08-13 Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych;. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-10-109/08-13 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych;. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Skierniewice Gmina: M. Skierniewice Wartość ogółem: 23955980.28 Wydatki kwalifikowalne: 22735805.18 Dofinansowanie: 22735805.18 Dofinansowanie UE: 19325434.4 Nazwa beneficjenta: Instytut Ogrodnictwa NIP beneficjenta: 8361848508 Kod pocztowy: 96-100 Miejscowość: Skierniewice Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: jednostka naukowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.01.03.01-10-109/08-13 Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych;. została wyłączona
 • Łódzkie,  Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki,  Skierniewice

  POIG.08.04.00-10-385/12-01 Światłowód w domu – budowa sieci nowej generacji w gminach powiatów skierniewickiego i łowickiego.

  POIG.08.04.00-10-385/12-01 Światłowód w domu – budowa sieci nowej generacji w gminach powiatów skierniewickiego i łowickiego. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-10-385/12-01 Tytuł projektu: Światłowód w domu – budowa sieci nowej generacji w gminach powiatów skierniewickiego i łowickiego. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat skierniewicki Gmina: Maków Wartość ogółem: 312397.5 Wydatki kwalifikowalne: 211948.58 Dofinansowanie: 148364.01 Dofinansowanie UE: 126109.4 Nazwa beneficjenta: Timplus s.c. Bogusław Dudek Radosław Walentowski NIP beneficjenta: 8361738033 Kod pocztowy: 96-100 Miejscowość: Skierniewice Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-10-385/12-01 Światłowód w domu – budowa sieci nowej generacji w gminach powiatów skierniewickiego i łowickiego. została wyłączona
 • Łódzkie,  Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki,  Skierniewice

  POIG.08.02.00-10-043/14-00 Zwiększenie efektywności obsługi kontrahentów w obszarze sprzedażowym. ofertowym i rozliczeniowym poprzez wdrożenie systemu B2B

  POIG.08.02.00-10-043/14-00 Zwiększenie efektywności obsługi kontrahentów w obszarze sprzedażowym. ofertowym i rozliczeniowym poprzez wdrożenie systemu B2B Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-043/14-00 Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności obsługi kontrahentów w obszarze sprzedażowym. ofertowym i rozliczeniowym poprzez wdrożenie systemu B2B Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Skierniewice Gmina: M. Skierniewice Wartość ogółem: 391600 Wydatki kwalifikowalne: 391600 Dofinansowanie: 270020 Dofinansowanie UE: 229517 Nazwa beneficjenta: „LINGA STOCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA” NIP beneficjenta: 8361417582 Kod pocztowy: 96-100 Miejscowość: Skierniewice Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-10-043/14-00 Zwiększenie efektywności obsługi kontrahentów w obszarze sprzedażowym. ofertowym i rozliczeniowym poprzez wdrożenie systemu B2B została wyłączona