• Opolskie,  Powiat brzeski,  Skarbimierz

    POIG.06.02.02-00-035/12-01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Skarbimierz

    POIG.06.02.02-00-035/12-01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Skarbimierz Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-035/12-01 Tytuł projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Skarbimierz Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.02.00 Poddziałanie: POIG.06.02.02 Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat brzeski Gmina: Skarbimierz Wartość ogółem: 6889625.07 Wydatki kwalifikowalne: 6627708.64 Dofinansowanie: 5633552.34 Dofinansowanie UE: 5633552.34 Nazwa beneficjenta: Gmina Skarbimierz NIP beneficjenta: 7470500548 Kod pocztowy: 49-318 Miejscowość: Skarbimierz Województwo: Opolskie Powiat: Powiat brzeski Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2015 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2015 Data rozpoczęcia realizacji: 12/3/2012 Data…

    Możliwość komentowania POIG.06.02.02-00-035/12-01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Skarbimierz została wyłączona