• Małopolskie,  Powiat myślenicki,  Siepraw

    POIG.06.01.00-12-153/10-02 Rozwój eksportu firmy ZETA.

    POIG.06.01.00-12-153/10-02 Rozwój eksportu firmy ZETA. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-153/10-02 Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy ZETA. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat myślenicki Gmina: Siepraw Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Baran Andrzej. Baran Grzegorz ZETA s.c. NIP beneficjenta: 6811642913 Kod pocztowy: 32-447 Miejscowość: Siepraw Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat myślenicki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-12-153/10-02 Rozwój eksportu firmy ZETA. została wyłączona