• Dolnośląskie,  Powiat wrocławski,  Sieciny

    POIG.06.01.00-02-172/12-05 Rozwój firmy TOP-GYM WOLNY. ŚMIELAK SP.J. poprzez wdrożenie planu rozwoju eksportu

    POIG.06.01.00-02-172/12-05 Rozwój firmy TOP-GYM WOLNY. ŚMIELAK SP.J. poprzez wdrożenie planu rozwoju eksportu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-172/12-05 Tytuł projektu: Rozwój firmy TOP-GYM WOLNY. ŚMIELAK SP.J. poprzez wdrożenie planu rozwoju eksportu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wrocławski Gmina: Siechnice Wartość ogółem: 103772 Wydatki kwalifikowalne: 103772 Dofinansowanie: 55636 Dofinansowanie UE: 47290.6 Nazwa beneficjenta: TOP-GYM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa NIP beneficjenta: 8992580713 Kod pocztowy: 55-011 Miejscowość: Sieciny Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wrocławski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-02-172/12-05 Rozwój firmy TOP-GYM WOLNY. ŚMIELAK SP.J. poprzez wdrożenie planu rozwoju eksportu została wyłączona