• Kujawsko-pomorskie,  Powiat bydgoski,  Sicienko

    POIG.06.01.00-04-029/10-00 Plan Rozwoju Eksportu Ekspansja na Rynku Międzynarodowym

    POIG.06.01.00-04-029/10-00 Plan Rozwoju Eksportu Ekspansja na Rynku Międzynarodowym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-029/10-00 Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu Ekspansja na Rynku Międzynarodowym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Sicienko Wartość ogółem: 10000 Wydatki kwalifikowalne: 10000 Dofinansowanie: 8000 Dofinansowanie UE: 6800 Nazwa beneficjenta: Grupa Producentów Owoców GALSTER Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5542781574 Kod pocztowy: 86-014 Miejscowość: Sicienko Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-04-029/10-00 Plan Rozwoju Eksportu Ekspansja na Rynku Międzynarodowym została wyłączona