• Podkarpackie,  Powiat leżajski / Powiat łańcucki,  Żołynia

    POIG.05.04.01-18-001/09-01 Dokonanie zgłoszenia przez firmę Pro-Unit s.c. wspólnotowego wzoru przemysłowego w ramach procedury OHIM w Alicante

    POIG.05.04.01-18-001/09-01 Dokonanie zgłoszenia przez firmę Pro-Unit s.c. wspólnotowego wzoru przemysłowego w ramach procedury OHIM w Alicante Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-18-001/09-01 Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia przez firmę Pro-Unit s.c. wspólnotowego wzoru przemysłowego w ramach procedury OHIM w Alicante Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.04.00 Poddziałanie: POIG.05.04.01 Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat łańcucki Gmina: Żołynia Wartość ogółem: 22208 Wydatki kwalifikowalne: 20008 Dofinansowanie: 14005.6 Dofinansowanie UE: 11904.76 Nazwa beneficjenta: Pro-Unit s.c. Michał Szczygielski. Bartosz Wierzbicki NIP beneficjenta: 8151765816 Kod pocztowy: 37-110 Miejscowość: Żołynia Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat leżajski / Powiat łańcucki Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Forma prawna:…

    Możliwość komentowania POIG.05.04.01-18-001/09-01 Dokonanie zgłoszenia przez firmę Pro-Unit s.c. wspólnotowego wzoru przemysłowego w ramach procedury OHIM w Alicante została wyłączona