• Powiat pyrzycki,  Rzepnowo,  Zachodniopomorskie

    POIG.06.01.00-32-007/12-01 Rozwój Super Bud Sp. z o.o. poprzez realizację planu rozwoju eksportu

    POIG.06.01.00-32-007/12-01 Rozwój Super Bud Sp. z o.o. poprzez realizację planu rozwoju eksportu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-007/12-01 Tytuł projektu: Rozwój Super Bud Sp. z o.o. poprzez realizację planu rozwoju eksportu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat pyrzycki Gmina: Pyrzyce Wartość ogółem: 258000 Wydatki kwalifikowalne: 258000 Dofinansowanie: 132600 Dofinansowanie UE: 112710 Nazwa beneficjenta: SUPER BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 8531514871 Kod pocztowy: 74-200 Miejscowość: Rzepnowo Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat pyrzycki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-32-007/12-01 Rozwój Super Bud Sp. z o.o. poprzez realizację planu rozwoju eksportu została wyłączona