• Małopolskie,  Powiat tarnowski,  Rzepiennik Strzyżewski

    POIG.04.03.00-00-C12/12-06 Wdrożenie nowej technologii produkcji mebli opartej na zastrzeżonej konstrukcji łączenia poszczególnych elementów składowych

    POIG.04.03.00-00-C12/12-06 Wdrożenie nowej technologii produkcji mebli opartej na zastrzeżonej konstrukcji łączenia poszczególnych elementów składowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-C12/12-06 Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji mebli opartej na zastrzeżonej konstrukcji łączenia poszczególnych elementów składowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat tarnowski Gmina: Rzepiennik Strzyżewski Wartość ogółem: 6252259.3 Wydatki kwalifikowalne: 5536197.93 Dofinansowanie: 3875338.55 Dofinansowanie UE: 3294037.76 Nazwa beneficjenta: Osika Meble Spółka Jawna NIP beneficjenta: 8730008455 Kod pocztowy: 33-163 Miejscowość: Rzepiennik Strzyżewski Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat tarnowski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)…

    Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-C12/12-06 Wdrożenie nowej technologii produkcji mebli opartej na zastrzeżonej konstrukcji łączenia poszczególnych elementów składowych została wyłączona