• Kujawsko-pomorskie,  Powiat rypiński,  Rypin

    POIG.08.02.00-04-052/12-03 Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B dla kluczowych partnerów Wnioskodawcy. jako element zinformatyzowania współpracy

    POIG.08.02.00-04-052/12-03 Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B dla kluczowych partnerów Wnioskodawcy. jako element zinformatyzowania współpracy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-052/12-03 Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B dla kluczowych partnerów Wnioskodawcy. jako element zinformatyzowania współpracy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat rypiński Gmina: Rypin – miasto Wartość ogółem: 1528500 Wydatki kwalifikowalne: 1528500 Dofinansowanie: 989125 Dofinansowanie UE: 840756.25 Nazwa beneficjenta: Narolco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 8921400951 Kod pocztowy: 87-500 Miejscowość: Rypin Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat rypiński Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-04-052/12-03 Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B dla kluczowych partnerów Wnioskodawcy. jako element zinformatyzowania współpracy została wyłączona