• Powiat giżycki,  Ryn,  Warmińsko-mazurskie

    POIG.04.03.00-00-678/11-01 Inwestycja technologiczna szansą wdrożenia produkcji udoskonalonego okna z tworzywa sztucznego

    POIG.04.03.00-00-678/11-01 Inwestycja technologiczna szansą wdrożenia produkcji udoskonalonego okna z tworzywa sztucznego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-678/11-01 Tytuł projektu: Inwestycja technologiczna szansą wdrożenia produkcji udoskonalonego okna z tworzywa sztucznego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat giżycki Gmina: Ryn Wartość ogółem: 1399526 Wydatki kwalifikowalne: 1297566 Dofinansowanie: 778539.6 Dofinansowanie UE: 661758.66 Nazwa beneficjenta: Ewa Jocz – Przedsiębiorstwo JOCZ NIP beneficjenta: 8451213328 Kod pocztowy: 11-520 Miejscowość: Ryn Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat giżycki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą…

    Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-678/11-01 Inwestycja technologiczna szansą wdrożenia produkcji udoskonalonego okna z tworzywa sztucznego została wyłączona