• Powiat łobeski,  Runowo Pomorskie,  Zachodniopomorskie

    POIG.01.04.00-32-005/09-06 Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji peletu.

    POIG.01.04.00-32-005/09-06 Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji peletu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-005/09-06 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji peletu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat łobeski Gmina: Węgorzyno Wartość ogółem: 841800 Wydatki kwalifikowalne: 690000 Dofinansowanie: 241500 Dofinansowanie UE: 205275 Nazwa beneficjenta: ARNO-BIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5222658435 Kod pocztowy: 73-155 Miejscowość: Runowo Pomorskie Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat łobeski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy…

    Możliwość komentowania POIG.01.04.00-32-005/09-06 Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji peletu. została wyłączona