• Lubelskie,  Powiat łęczyński,  Rossosz

    POIG.08.02.00-06-044/13-01 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami w zakresie dystrybucji wyrobów ze szkła gospodarczego oraz realizacji dostaw w modelu dropshippingu.

    POIG.08.02.00-06-044/13-01 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami w zakresie dystrybucji wyrobów ze szkła gospodarczego oraz realizacji dostaw w modelu dropshippingu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-044/13-01 Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami w zakresie dystrybucji wyrobów ze szkła gospodarczego oraz realizacji dostaw w modelu dropshippingu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat łęczyński Gmina: Łęczna Wartość ogółem: 840300 Wydatki kwalifikowalne: 840300 Dofinansowanie: 588210 Dofinansowanie UE: 499978.5 Nazwa beneficjenta: „SZKLANY DOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 7132591160 Kod pocztowy: 21-010 Miejscowość: Rossosz Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat łęczyński Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-06-044/13-01 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami w zakresie dystrybucji wyrobów ze szkła gospodarczego oraz realizacji dostaw w modelu dropshippingu. została wyłączona