• Powiat iławski,  Rodzone,  Warmińsko-mazurskie

    POIG.06.01.00-28-016/09-00 Plan Rozwoju Eksportu PP-U-H Danuta Liberacka drogą do zwiększenia konkurencyjności firmy

    POIG.06.01.00-28-016/09-00 Plan Rozwoju Eksportu PP-U-H Danuta Liberacka drogą do zwiększenia konkurencyjności firmy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-28-016/09-00 Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu PP-U-H Danuta Liberacka drogą do zwiększenia konkurencyjności firmy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat iławski Gmina: Lubawa Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Danuta Liberacka NIP beneficjenta: 7441358711 Kod pocztowy: 14-260 Miejscowość: Rodzone Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat iławski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-28-016/09-00 Plan Rozwoju Eksportu PP-U-H Danuta Liberacka drogą do zwiększenia konkurencyjności firmy została wyłączona