• Mazowieckie,  Powiat warszawski zachodni,  Radzików

    POIG.01.03.02-14-042/11-02 Otrzymywanie zbóż o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia za pomocą technologii RNAi

    POIG.01.03.02-14-042/11-02 Otrzymywanie zbóż o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia za pomocą technologii RNAi Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-042/11-02 Tytuł projektu: Otrzymywanie zbóż o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia za pomocą technologii RNAi Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat warszawski zachodni Gmina: Błonie Wartość ogółem: 174710 Wydatki kwalifikowalne: 174710 Dofinansowanie: 174710 Dofinansowanie UE: 148503.5 Nazwa beneficjenta: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy NIP beneficjenta: 5290007029 Kod pocztowy: 05-870 Miejscowość: Radzików Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat warszawski zachodni Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: jednostka naukowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

    Możliwość komentowania POIG.01.03.02-14-042/11-02 Otrzymywanie zbóż o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia za pomocą technologii RNAi została wyłączona