• Mazowieckie,  Powiat warszawski zachodni,  Radzików (Błonie k. Warszawy)

    POIG.01.03.02-14-013/08-02 Nowe testy immunologiczne powszechnego stosowania wykrywające bakteriozę ziemniaka

    POIG.01.03.02-14-013/08-02 Nowe testy immunologiczne powszechnego stosowania wykrywające bakteriozę ziemniaka Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-013/08-02 Tytuł projektu: Nowe testy immunologiczne powszechnego stosowania wykrywające bakteriozę ziemniaka Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat warszawski zachodni Gmina: Błonie Wartość ogółem: 185800 Wydatki kwalifikowalne: 177000 Dofinansowanie: 177000 Dofinansowanie UE: 150450 Nazwa beneficjenta: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie NIP beneficjenta: 5290007029 Kod pocztowy: 05-870 Miejscowość: Radzików (Błonie k. Warszawy) Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat warszawski zachodni Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: jednostka naukowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/28/2010 Data…

    Możliwość komentowania POIG.01.03.02-14-013/08-02 Nowe testy immunologiczne powszechnego stosowania wykrywające bakteriozę ziemniaka została wyłączona