• Mazowieckie,  Powiat żyrardowski,  Radziejowice

  POIG.08.02.00-14-033/10-02 Automatyzacja procesów biznesowych między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi dzięki wdrożeniu nowego systemu informatycznego typu B2B.

  POIG.08.02.00-14-033/10-02 Automatyzacja procesów biznesowych między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi dzięki wdrożeniu nowego systemu informatycznego typu B2B. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-033/10-02 Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi dzięki wdrożeniu nowego systemu informatycznego typu B2B. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat żyrardowski Gmina: Radziejowice Wartość ogółem: 271885.1 Wydatki kwalifikowalne: 214557.64 Dofinansowanie: 86819.8 Dofinansowanie UE: 73796.83 Nazwa beneficjenta: EKONIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5261797951 Kod pocztowy: 96-325 Miejscowość: Radziejowice Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat żyrardowski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-033/10-02 Automatyzacja procesów biznesowych między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi dzięki wdrożeniu nowego systemu informatycznego typu B2B. została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat żyrardowski,  Radziejowice

  POIG.08.03.00-14-008/13-01 Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Radziejowice

  POIG.08.03.00-14-008/13-01 Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Radziejowice Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-008/13-01 Tytuł projektu: Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Radziejowice Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat żyrardowski Gmina: Radziejowice Wartość ogółem: 1139791.85 Wydatki kwalifikowalne: 1139791.85 Dofinansowanie: 1139791.85 Dofinansowanie UE: 968823.07 Nazwa beneficjenta: Gmina Radziejowice NIP beneficjenta: 8381426414 Kod pocztowy: 96-325 Miejscowość: Radziejowice Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat żyrardowski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-14-008/13-01 Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Radziejowice została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat żyrardowski,  Radziejowice

  POIG.06.01.00-14-067/09-01 Przygotowanie eksportu bagaznika SAGNER REVOLV

  POIG.06.01.00-14-067/09-01 Przygotowanie eksportu bagaznika SAGNER REVOLV Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-067/09-01 Tytuł projektu: Przygotowanie eksportu bagaznika SAGNER REVOLV Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat żyrardowski Gmina: Żyrardów Wartość ogółem: 15250 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: SAGNER Andrzej Sadowski NIP beneficjenta: 9531445886 Kod pocztowy: 96-325 Miejscowość: Radziejowice Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat żyrardowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2010 Data utworzenia w KSI SIMIK…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-067/09-01 Przygotowanie eksportu bagaznika SAGNER REVOLV została wyłączona